Skip to main content

Kursrekke:

Ungdom, fred og sikkerhet

1

28.08: Norge i Sikkerhetsrådet

Norge har sittet i FNs Sikkerhetsråd siden januar 2020. Denne kurskvelden vil vi utforske mulighetene Norge har som medlem, hvordan den norske delegasjonen og sivilsamfunnsorganisasjoner jobber samt se på hva betydningen av sammensetningen av sikkerhetsrådet i dagens internasjonale politiske kontekst er. Det vil også bli gitt en introduksjon til kursrekken av generalsekretær i Afghanistankomiteen, Liv Kjølseth.
Innledere:
2

22.09: FN i Afghanistan

Andre kvelden i kursrekken vil vi se på FN i Afghanistan. I mars 2002 vedtok Sikkerhetsrådet at det skulle opprettes en egen politisk operasjon for å etablere varig fred og sikre utvikling i Afghanistan, kalt UNAMA. Vi vil se på hva slags mandat UNAMA har, hva FN har fått til i Afghanistan, hvordan politiske operasjoner skiller seg fra fredsbevarende operasjoner, og forskjellene mellom FN og NATOs tilstedeværelse i Afghanistan.
Innleder:
3

13.10: Sikkerhetsrådsresolusjonene 1325 og 2250

I oktober 2000 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Den bygger på en erkjennelse av at kvinners medvirkning er nødvendig for å sikre varig fred, og forespør medlemslandene om å sikre økt representasjon av kvinner på alle beslutningsnivåer i nasjonale, regionale og internasjonale institusjoner som skal hindre, styre og løse konflikter. 15 år senere, i desember 2015, ble resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet vedtatt. I likhet med resolusjon 1325 understreket den viktigheten av bred deltakelse i fredsprosesser, i dette tilfellet fra ungdom. Denne kurskvelden ønsker vi å se på hva resolusjon 1325 har oppnådd, og hva vi kan lære fra dette arbeidet når det kommer til resolusjon 2250.
Innleder: Mari Skåre
4

17.11: Fredsnasjonen Norge

I November er det nesten et år siden Norge ble en del av Sikkerhetsrådet. I den forbindelse ønsker vi å se på hva som har blitt oppnådd i Sikkerhetsrådet i 2021, og deretter ta det hele et steg videre og se på hva Norge egentlig har utrettet som fredsnasjon? Hva har vi gjort som fredsaktør i Afghanistan - har vi vært en god alliert?
Innledere: Kristoffer Egeberg
5

08.12: Ungdom, fred og sikkerhet: Å rapportere for sikkerhetsrådet

Siste kurskveld før jul ønsker vi å gå igjennom hvordan Norge jobber for å inkludere ungdom i fredsarbeid. Dette inkluderer en gjennomgang av ungdomsdelegatordningen. Vi vil også introduserer deltakerne for noen av de engasjerte ungdommene vi har i Norge og i Afghanistan. Innledere: