Skip to main content

ARRANGEMENTER

Surviving climate change in Afghanistan

As part of International Week in Bergen, CMI and the Norwegian Afghanistan Committee are pleased to invite you to a seminar on ‘Surviving climate change in Afghanistan’.

We have invited Najib Kakar, Geohazards Scientist at the GFZ German Research Centre for Geosciences in Potsdam Arne Strand, Senior Researcher at CMI Gry Synnevåg, Professor Emeritus at the Norwegian University of Life Sciences.

We will be discussing climate change in Afghanistan, including the evidence and possible mitigation measures, the food security impact, and the connection to migration amongst other things.

Our panel has extensive experience from Afghanistan, and will bring fresh research into the discussion, including on the impact mitigation efforts can have, how the afghan people cope and adapt to the situation, and what we as international organizations can do.

The meeting will take place physically at CMI in Bergen, but will also be streamed live to all those who cannot make it. For those who attend the meeting in Bergen, we will be serving lunch and coffee.

Onsdag 26 oktober 2022,
CMI – Chr. Michelsen Institute, Bergen

DIALOG MED TALIBAN: I AFGHANISTAN, OSLO OG DOHA

I løpet av dette arrangementet ønsker å frem hvordan Norge har jobbet med Afghanistan på diplomatisk nivå i New York, Doha og Oslo og få frem hvordan en dialog-tilnærmingen har artet seg nasjonalt og på provins og distriktsnivå i landet. Vi vil fokusere på hvilke dilemmaer og utfordringer vi står overfor i dialog med en aktør som Taliban i et land der befolkningen befinner seg i en stadig mer kritisk situasjon humanitært og i forhold til grunnleggende menneskerettigheter.

15 august 2022, 15:00,
Arendalsuka, Agder Impact Hub – Kjeller’n

ÅRSMØTE 2022

Vi inviterer til årsmøte 2022 i Afghanistankomiteen. Dette er organisasjonens høyeste organ, og det er her du som medlem kan være med å legge føring for komiteens videre arbeid. Det vil være mulig å delta fysisk eller digitalt, men en må melde seg på før søndag 5. juni.

Søndag 12 juni 2022,
Kolstadgata 1, Oslo eller på Zoom

OPPDATERING FRA LANDDIREKTØR TERJE WATTERDAL OG MIDDAG

I forkant av årsmøte 2022, inviterer Afghanistankomiteen til en oppdatering fra Terje og en sosial middag med medlemmer i Afghanistankomiteen. Det vil være mulig å følge oppdateringen fra Terje digitalt.

Lørdag 11 juni 2022,
Kolstadgata 1, Oslo

Film Screening and Panel Discussion: ‘Mama’ – Afghan Refugees in Norway

The documentary ‘Mama’ portrays the stories of Afghan asylum seekers across Europe and their families in Afghanistan through the eyes of a Norwegian retired teacher, who has taken in 60 such boys, becoming their ‘mama’.

The screening will be followed by a panel discussion between the film-maker, Preethi Nallu, and Afghan/Norwegian experts on the current situation in Afghanistan. They will discuss the need for expanded quotas for asylum seekers and support for new arrivals to Norway.

Moderator: Ståle Wig, postdoctoral fellow at the Department of Social Anthropology, University of Oslo

Panelists:
Preethi Nallu, an independent journalist, film-maker, and migration analysts.

Antonio De Lauri, a research professor at CMI in Bergen.

Liv Kjølseth, Secretary General of the Norwegian Afghanistan Committee.

Gro Dregelid, the narrator of the film. A retired teacher who has taken in Afghan refugees under her wing, becoming their adopted mother in Norway.

FILM FRA SØR 2021: Kvinner i Talibans rike – hva skjer nå?

BUDDHA KOLLAPSET I REN SKAM av regissøren Hanah Makhmalbaf ble først vist under Film Fra Sør i 2007, men har fått fornyet aktualitet som et tidløst vitnesbyrd om unge jenter og kvinners situasjon under Taliban. Dette er en film som kretser rundt landsbyen der Taliban i sin tid sprengte i stykker noen av de gale berømte buddhastatuene i området. Hovedfokuset er på 6 år gamle Baktay’s energiske kamp for å komme seg på skolen – under et Talibanstyre som ikke gjør det så lett.

SAMTALE ETTER FILMEN

Med Liv Kjølseth (Generalsekretær i Afghanistankomiteen) som moderator inviterer vi til samtale med Torunn Wimpelmann (Christian Michelsens Institutt), den kvinnelige afghanske aktivisten Samina Ansari og Andre Mundal (Spesialrepresentant for Kvinner, Fred og Sikkerhet, Utenriksdepartementet) om hva som nå vil skje i Afghanistan og betydningen av internasjonalt press. Hva kan norske myndigheter gjøre i sikkerhetsrådet i FN og på andre arenaer, for et sterkt nok påtrykk for at situasjonen ikke ender opp på den samme måten som i filmen vi skal vise.

GLOBALISERINGSKONFERANSEN - PLENUMSMØTE: Stopper solidaritet ved grensen?

I avslutningsarrangementet på Globaliseringskonferansen skal Generalsekretær Liv Kjølseth innlede.

Mens flyktninger drukner i middelhavet og stues bort i leirer i Hellas og Tyrkia går sosialdemokratiske partier i Europa mot høyre i sin flyktningpolitikk. Det ser vi blant annet på forslag fra Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, og politikken som føres av den danske regjeringen. Hva skjer med venstresidens solidaritet når sosialdemokratiet svikter? Hvordan kan venstresiden gjenreise en solidarisk flyktningpolitikk?

DEBATT PÅ KULTURHUSET

Det internasjonale samfunnets tilbaketrekning fra Afghanistan førte ikke bare til en rask maktovertakelse fra Taliban, men det har også bidratt til en drastisk forverring av en allerede krevende økonomisk og humanitær krise.

Økonomien i landet er i ferd med å kollapse. Rapporter om vold og overgrep, og terrorangrepene mot Sjia-moskéer viser at også Taliban har utfordringer med å ivareta sikkerheten. Befolkningen i landet lever i frykt for fremtiden.

Vi spør: Har Norge sviktet Afghanistan? Hvilke forpliktelser har Norge og det internasjonale samfunnet når krigen nå er over?

Vi har invitert:

  • folkerettsekspert Cecilie Hellestveit
  • Oberst Brage Larssen fra Forsvaret
  • Kristoffer Egeberg, forfatter av boken «Fredsnasjonen Norge»

Sylo Taraku fra Agenda er ordstyrer. Samina Ansari, styremedlem i Afghanistankomiteen holder åpningsinnlegg.

Afghanistankomiteen og Tankesmien Agenda inviterer til debatt om Afghanistan på Kulturhuset den 17. november kl. 17.00.

Formålet med arrangementet er både å ta et kritisk tilbakeblikk på Norges og det internasjonale samfunnets rolle i Afghanistan de siste 20 årene, men først og fremst å diskutere veien videre. Hvordan bør vi forholde oss til den nye situasjonen? Hva slags moralsk ansvar har vi etter lang tilstedeværelse i Afghanistan? Og hvordan kan vi hjelpe det afghanske folket i den svært vanskelige situasjonen de befinner seg i nå?

Foto lengst til venstre på arrangementsbilde av Egeberg: Sturlason

GLOBALISERINGSKONFERANSEN

Afghanistankomiteen har stand på årets Globaliseringskonferanse! Kom for å slå av en prat eller for å høre hva vi jobber med for tiden!

Utenrikspolitisk partidebatt: 20 år i Afghanistan - hva nå?

Utenrikspolitisk debatt

forbindelse med NATO og USAs uttrekning og Talibans overtakelse av Afghanistan, avholdt Afghanistankomiteen onsdag 8. september 2021 utenrikspolitisk debatt  Litteraturhuset i Oslo i samarbeid med PRIO, Nansen Fredssenter og CMI.  

Først holdt Kristian Berg Harpviken fra PRIO, Liv Kjølseth fra Afghanistankomiteen og Torunn Wimpelmann fra CMI innlegg. Deretter var det duket for partidebatt moderert av journalist Tove Gravdal. Alle partiene, bortsett fra KrF som måtte melde avbud i siste sekund, var tilstede. Politikerne som deltok var Petter Eide (SV), Ola Elvestuen (V), Kristian Tybring-Gjedde (FrP), Robert Mood (MDG) Boye Ullmann (Rødt), Michael Tetczhner (H), Liv Signe Navarsete (Sp) og Anniken Huitfeldt (Ap).  

Debatten skulle ikke handle om fortidens feilgrep, men om hva som nå skulle skje videre. Gravdal stilte spørsmål ved og utfordret politikerne rundt flere temaer, blant annet hvorvidt Norge burde samarbeide med Taliban, om vi burde fortsette bistandsarbeidet, håndtering av afghanske flyktninger og militære operasjoner i utlandet. Tross politiske uenigheter var samtlige opptatt av å ta lærdom fra fortiden og lytte mer til afghanske stemmer.  

Etter debatten fikk publikum stille spørsmål. Engasjerte afghanske stemmer uttrykket frustrasjon og skuffelse over ikke å ha blitt sett i det offentlige rom. Andre stilte konkrete spørsmål til politikerne over krigføringen i Afghanistan. Alt i alt var debatten et friskt pust i det politiske landskapet. Politikerne kom med viktige erklæringer som vi ikke vil glemme, og de vil bli holdt til ansvar for det de har sagt her

What happens next in Afghanistan and what should Norway do?

Panelsamtale med Nargis Nehan og Jamila Afghani 

Onsdag 8. september 2021 inviterte Afghanistankomiteen Nargis Nehan og Jamila Afghani, to profilerte kvinnelige afghanere, til en prat for å dele sine refleksjoner og tanker rundt de nylige hendelsene. Begge kvinnene er tidligere ministre og i dag engasjerte aktivister. Debatten ble ledet av Torunn Wimpelmann, forskningsleder ved CMI. Samtalen dreides inn på spørsmål om fremtidig styresett, kvinner og minoriteters rettigheter, beskyttelse av aktivister, Vestens rolle i Afghanistan siden 2001 samt hva Norge burde gjøre i tiden fremover. Forskjellige perspektiver og tanker ble lagt frem.
Arrangementet fant sted på Litteraturhuset og ble gjennomført i samarbeid med PRIO, Nansen Fredssenter og CMI.

 

 

 

 

 

 

Dialogmøte ga rom for håp og engasjement 

Tirsdag 24. august kl. 18:00 arrangerte Afghanistankomiteen og Nansen Fredssenter et dialogmøte for medlemmer med tilknytning til Afghanistan på Frivillighetshuset i Kolstadgata på Tøyen. Til sammen 23 personer møtte opp til te og dialog. Det var både gamle og nye medlemmer til stede. Her fikk afghanere og nordmenn med tilknytning til landet komme sammen på tvers av alder, bakgrunn og etniske skillelinjer, og dele sine tanker og refleksjoner rundt de siste hendelsene (Talibans raske overtakelse av landet og regjeringens fall). Dialogen ble ledet av Norunn Grande fra Nansen Fredssenter, Silje Olsson fra Afghanistankomiteen og Ibrahim Afridi, dialogfasilitator. Etter dialogen fortsatte praten over te, frukt og nøtter. Tross de dramatiske omstendighetene opplevdes møtet som positivt og som en viktig plattform for afghansk diaspora til å møtes, og flere uttrykte i etterkant et ønske om flere slike fremtidige møter. Vi kommer derfor til å arrangere et nytt møte. 

Nytt dialogmøte med solidaritet i fokus  

Etter positiv respons fra det første dialogmøtet, arrangerte Afghanistankomiteen i samarbeid med Nansen Fredssenter et nytt dialogmøte på Frivillighuset på Tøyen onsdag 22. September 2021. Et titalls afghanere, nordmenn med tilknytning til Afghanistan og medlemmer av Afghanistankomiteen møtte opp. Denne gangen var temaet solidaritet, og deltagerne snakket i rundt en time om hva solidaritet betydde for dem, og hvordan vi kan vise solidaritet med Afghanistan i denne vanskelige tiden. Dialogen ble ledet av Norunn Grande fra Nansen Fredssenter og dialogfasilitator Ibrahim Afridi. Det ble servert afghansk te med kardemomme, frukt og nøtter.