Skip to main content

ARRANGEMENTER

DIGITALT MEDLEMSMØTE

Afghanistankomiteen ønsker å invitere til høstens digitale medlemsmøte, en oppdatering fra – og samtale med – landdirektør Terje Watterdal i Kabul.

Lurer du på hvordan uttrekningen og Talibans overtakelse opplevdes fra Kabul? Eller hva status er på Afghanistankomiteens programmer er i dag?

Logg deg på Zoom og delta på møtet 28 oktober for å få svar!

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 351 942 7727

Torsdag 28 oktober, 18:00 – 19:15, Zoom

DEBATT PÅ KULTURHUSET

Det internasjonale samfunnets tilbaketrekning fra Afghanistan førte ikke bare til en rask maktovertakelse fra Taliban, men det har også bidratt til en drastisk forverring av en allerede krevende økonomisk og humanitær krise.

Økonomien i landet er i ferd med å kollapse. Rapporter om vold og overgrep, og terrorangrepene mot Sjia-moskéer viser at også Taliban har utfordringer med å ivareta sikkerheten. Befolkningen i landet lever i frykt for fremtiden.

Vi spør: Har Norge sviktet Afghanistan? Hvilke forpliktelser har Norge og det internasjonale samfunnet når krigen nå er over?

Vi har invitert:

  • folkerettsekspert Cecilie Hellestveit
  • brigader Frode Kristoffersen fra Forsvaret
  • Kristoffer Egeberg, forfatter av boken «Fredsnasjonen Norge»

Sylo Taraku fra Agenda er ordstyrer. Liv Kjølseth fra Afghanistankomiteen holder åpningsinnlegg.

Afghanistankomiteen og Tankesmien Agenda inviterer til debatt om Afghanistan på Kulturhuset den 17. november kl. 17.00.

Formålet med arrangementet er både å ta et kritisk tilbakeblikk på Norges og det internasjonale samfunnets rolle i Afghanistan de siste 20 årene, men først og fremst å diskutere veien videre. Hvordan bør vi forholde oss til den nye situasjonen? Hva slags moralsk ansvar har vi etter lang tilstedeværelse i Afghanistan? Og hvordan kan vi hjelpe det afghanske folket i den svært vanskelige situasjonen de befinner seg i nå?

Foto lengst til venstre på arrangementsbilde av Egeberg: Sturlason

Onsdag 17 november, 17:00 – 19:00, kulturhuset

Utenrikspolitisk partidebatt: 20 år i Afghanistan - hva nå?

What happens next in Afghanistan and what should Norway do?