Skip to main content

Afghanistankomiteen (NAC) deltok i møtet med Taliban-delegasjonen på Soria Moria Hotell under deres besøk i Oslo januar 2022, sammen med Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna og Røde Kors. På vegne av Afghanistankomiteen var generalsekretær Liv Kjølseth og styreleder Gry Synnevåg til stede på møtet.

 

– Vi valgte å snakke om retten til utdanning for jenter, særlig behovet for kvalifiserte studenter til jordmorskolene vi driver, da det i mange områder ikke finnes jenter som har utdanning etter sjette klasse. Vi tok også opp den prekære matsituasjonen i landet. Taliban svarte at skolene skal åpne i løpet av våren. Vi hadde håpet å få et mer forpliktende svar om gjenåpning etter vinterferien i mars. Det er med andre ord vanskelig å si hvor vellykket dette møtet var, forteller Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistankomiteen.

NAC hadde på forhånd sendt et notat til Utenriksdepartementet med de punktene de mener er de viktigste for å situasjonen i landet, som også inneholdt krav til både Taliban og det internasjonale samfunnet.

Helse og utdanning

– Lik tilgang til god helse, kvalitet i utdanning og sikker tilgang til mat er grunnleggende behov som myndighetene har hovedansvar for, og som befolkningen har rett til uten noen form for diskriminering. Et nødvendig første skritt må være at jenter og unge kvinner kommer tilbake på skole etter vinterferien, mener Synnevåg.

– Inntrykket vi satt igjen med var at Taliban var kjent med denne problematikken og at de ønsker å sette i gang programmer for å utdanne jenter innen helsefag. Dette er bra, og en støtte til den dialogen vi allerede har med utdanningsdepartementet i Kabul om behov i flere distrikter, sier Kjølseth.

NAC er nå i gang med prosessen med å ta opp nye helsefagstudenter på de tre regionale instituttene for helsevitenskap, som NAC drifter i samarbeid med Ghazanfar-instituttet for helsevitenskap, og vi vet at det vil bli et problem med kvalifiserte studenter fra områder med stort behov for kvinnelige helsepersonell.

Matsikkerhet og styrkingen av lokalsamfunnene

Matsituasjonen i Afghanistan er utrolig prekær, og landet står ovenfor en sultkatastrofe. Å investere i agrobasert infrastruktur og andre langsiktige utviklingsprogrammer innen jordbruk er kritisk for å motvirke en sultkatastrofe.

–  Det er viktig at Taliban bygger videre på institusjoner som er etablert for å sikre involvering av både kvinner, ungdom i utviklingsprosjekter lokalt. Her er det mye kompetanse å bygge videre på, for å sikre en likestilt utvikling i landet, slik at ingen blir utelatt, forklarer Synnevåg.