Skip to main content

Afghanistankomiteen har opprettet et nytt helsesenter i provinshovedstaden Gardez i Paktia-provinsen i Afghanistan. Helsesenteret drives av kvinner og tilbyr et bredt spekter av helsetjenester til kvinner og barn som bor i utilgjengelige områder. Innsatsen er et viktig tiltak for å nå kvinner innenfor de restriksjonene Taliban har innført, og er en brikke i arbeidet for å nå målet om god helse og livskvalitet for alle

– Kvinners tilgang til kvinnelig helsepersonell i disse områdene er svært lav, og det er en sentral faktor for den høye mødre- og barnedødeligheten i Paktia. Og som følge av Talibans restriksjoner og konservative holdninger blant familier kan ikke kvinner behandles av mannlig helsepersonell. Afghanistankomiteen har derfor opprettet et helsesenter som drives av kvinner, inkludert apotek med kvinnelig farmasøyt og bioingeniør som kan analysere prøver», sier lederen for helsesenteret Nasrin Oryakhil, før hun fortsetter:

– Formålet er å sikre kvinner og barn tilgang til helsetjenester av god kvalitet samt å redusere barrierer for å oppsøke helsevesenet.

Helsesenteret er bemannet med gynekolog, jordmødre, sykepleiere og fysioterapeuter. Det tilbys også ulike kurs i yrkesfag (Joblab), it, kunst og engelsk (Think-lab).

[JobLabs er et tiltak for gutter, jenter og kvinner. Formålet med tiltaket er å sikre deltakerne kunnskap og ferdigheter innen jobbsøking, og for å kartlegge arbeidsmuligheter. ThinkLabs er for den samme målgruppen som i JobLabs (gutter, jenter og kvinner). Her får deltakerne blant annet opplæring og øvelse i livsmestring og relevante fagområder].

Viktigheten av helsesenteret for lokalsamfunnet

Åpningen av helsesenteret er svært godt mottatt av lokalsamfunnet. 

-Det nye helsesenteret har en stor betydning for kvinner, økonomisk og kulturelt. Særlig med tanke på at kvinner ikke kan oppsøke helsetjenester i andre regioner, ei har råd til å kjøpe medikamenter. I det nyåpnede helsesenteret i Gardez tilbys både behandling og medikamenter gratis, sier Oryakhil.

Paktia-provinsen har lenge vært en av regionene i Afghanistan der mangelen på kvinnelig helsepersonell har gjort det vanskelig for kvinner å oppsøke de få helsetilbudene som finnes der. 

Dette har Nazmeena og hennes datter Muska kjent på de siste årene. De er innbyggere i Gardez by, og gleder seg til å kunne benytte seg av denne muligheten:

– Min ektemann delte nyheten om åpningen av helsesenteret med meg, og da måtte jeg oppsøke det. Jeg er glad for muligheten, og har allerede blitt behandlet for en sykdom i mageregionen. Og helsepersonellet er imøtekommende og hyggelige alle sammen, sier Nazmeena engasjert. 

Shirin, en sentral leder i lokalsamfunnet i Gardez, har lenge vært bekymret for den begrensede tilgangen til helsetjenester for kvinner i regionen. For henne er åpningen av helsesenteret stort: 

– Vi har ikke hatt lignende tjenester i regionen de siste 60-80 årene. Før besto helsepersonellet i regionen av menn, noe som gjorde det nærmest umulig for kvinner å få behandling. Men siden vi nå har kvinnelig helsepersonell, oppsøker kvinnelige pasienter behandling her. Dette er et gjennombrudd for kvinnehelsen, og for kvinner i regionen.

I store deler av Afghanistan er tilgangen til informasjon rundt sykdom og sykdomsforebygging svært begrenset. Helsesenteret skal bidra til å imøtekomme dette problemet. I disse avdelingene får pasienter viktig informasjon om blant annet helse, kosthold, familieplanlegging, graviditet, fødsel samt oppfølging etter fødsler. 

Et bredt nedslagsfelt

Afghanistankomiteen hadde gode forutsetninger for å opprette et slikt helsesenter i Gardez, fordi organisasjonen i en årrekke har støttet den regionale helsefagskolen (Institute of Health Science) i byen.

Den regionale helsefagskolen utdanner kandidater innenfor alle helseprofesjoner. Og det er nettopp derfor det nye helsesenteret er vegg-i-vegg med en Gardez Regional Institute of Health Science (IHS), som også støttes av Afghanistankomiteen. IHS-Gardez utdanner helsepersonell til fire omliggende provinser. Helsesenteret vil tilby praksis til studenter innenfor alle studieretninger: jordmor, sykepleie, farmasi, fysioterapi.

Afghanistankomiteen arbeider nå med å etablere tilsvarende helsesenter i andre regioner. Dette er et svært viktig tiltak for å sikre kvinner og barn tilgang til helsehjelp, og en trygg arena for kurs og opplæring.

En helsesektor i vekst

Lima er en av sykepleierne på det nyåpnede helsesenteret. Hun forteller at mange kvinner i regionen nå oppsøker helsesenteret med glede og selvtillit: 

– Vi er svært takknemlige for jobben Afghanistankomiteen gjør i denne vanskelige tiden. De har gitt oss arbeidsmuligheter så vi kan være forbilder for våre familier og i lokalsamfunnet, samtidig som vi får løst de økonomiske utfordringene på lengre sikt.

 I tillegg til åpningen av helsesenteret i Gardez har vi også planer om å etablere lignende helsesentre i provinsene Badakhshan, Faryab og Ghazni. Slik vil vi fortsette å jobbe sammen med det afghanske folket og støtte helsesektoren i Afghanistan.


Her kan du lese mer om våre helseprosjekter