Skip to main content

Basert på arbeidet og erfaringene Afghanistankomiteen har fra over førti års arbeid i Afghanistan, har ansatte og styret jobbet med å formulere vår tilnærming til betingelser for bistand i et Taliban-kontrollert Afghanistan.

I Aid and Conditionality går vi gjennom visjonen for arbeidet vårt i Afghanistan, samt strategien som ligger bak arbeidet mot denne. Det vises til verdiene og prinsippene våre, og hvordan disse er med på å forme nøkkelområdene for kondisjonalitet for Afghanistankomiteen: korrupsjon, menneskerettigheter og kvinners rettigheter. Les mer her: