Skip to main content

22.10.2021: Afghanistankomiteen (NAC), i samarbeid med Conow, lanserer i dag et diskusjonsnotat om kondisjonalitet og fremtiden for bistand i Afghanistan.

 

Notatet, Afghan voices on aid and conditionality, som basere seg på intervjuer gjort i Afghanistan, fremhever en rekke dilemmaer som internasjonale organisasjoner nå står ovenfor i fortsettelsen av humanitær og langsiktig bistand i Afghanistan på kort og lang sikt.

Diskusjonsnotatet trekker på intervjuer med en rekke afghanere og internasjonale eksperter som reflekterer rundt å betingelser for bistand, hvordan bistand bør innrettes, og hvilken rolle kvinners rettigheter bør ha.

Rapporten kan du lese i sin helhet her: NAC Discussion note – Aid and conditionality