Skip to main content

Kaotiske scener fra flyplassen i Kabul viser et internasjonalt samfunn som forlater landet i hui og hast. Det verste som kan skje nå, er om Afghanistan blir isolert og det internasjonale samfunnet vender ryggen til det nye regimet. FN vil bli viktigere enn noen gang, mener Afghanistankomiteen.  

I forbindelse med dagens ekstraordinære møte i sikkerhetsrådet om Afghanistan, har Afghanistankomiteen en klar beskjed til rådet: FN må styrke sin rolle i Afghanistan.  

– Vi vet at FN er ønsket i Afghanistan, både av sivilbefolkningen og av Taliban, sier Liv Kjølseth, daglig leder i Afghanistankomiteen i Norge.  

I møter med afghanere rundt i landet opplever Afghanistankomiteen et nærmest unisont ønske om at FN skal spille en sterk rolle gjennom å legge til rette for at humanitær bistand og utviklingsarbeid skal kunne fortsette i landet. Det er også et ønske om at FN skal spille en rolle i en mulig fredsprosess som inkluderer de ulike gruppene i landet. Samtidig pågår nå diskusjoner om FNs tilstedeværelse i landet.  

 – FN må nå styrke sin rolle i Afghanistan. Det blir avgjørende for at andre organisasjoner kan fortsette sitt arbeid. Vi erkjenner at Afghanistan er et farlig land å arbeide i, forklarer Kjølseth, og viser til angrepet på FN-kontoret i Herat tidligere denne måneden.  

– Situasjonen er uforutsigbar, og vi vet ikke i hvor stor grad Talibans ledelse har kontroll over alle sine folk på bakken. Men vi ser at det nå er rolig i de provinshovedstedene som ble overtatt av Taliban sist uke, og der vi har kontorer. Vi har også fått en garanti for at våre folk er trygge og oppfordring om å gjenoppta arbeidet, sier Kjølseth. – Samtidig er det vanskelig å vite i hvor stor grad man kan stole på Talibans evne til å ta kontroll over lokale grupper i egne rekker, og andre væpnede grupper i landet. Det er viktig at Taliban blir ansvarliggjort for dette. 

FN har for øyeblikket regionale kontorer i 11 av Afghanistans 34 provinser. Disse kontorene har ved flere anledninger spilt en viktig rolle når det gjelder beskyttelse av menneskerettighetsaktivister og dokumentasjon av brudd på menneskerettighetene. Det siste er ikke minst avgjørende med tanke på en eventuell fremtidig rettsprosess. FNs egne ansatte rundt om i landet er også en viktig kilde til informasjon og utvikling av gjensidig tillit mellom lokale lederskikkelser og det internasjonale samfunnet.  

Også Taliban ønsker et sterkt internasjonalt nærvær i landet i form av humanitær bistand. Det politiske kontoret har hatt løpende dialog med FNs humanitære koordinator i årevis, og en rekke organisasjoner har vært i stand til å drive godt arbeid også i områder som har vært lenge under Talibans kontroll.  

– Det må vi bruke for det det er verdt og forhandle med Taliban om å sikre at for eksempel jenter får fortsette å gå på skolen. Erfaringer viser at det er mulig å få gjennomslag hos Taliban der lokalbefolkningen selv presser på. Det betyr at det er lokalbefolkningen vi må støtte, og da kan vi ikke forlate landet, sier Kjølseth.  

– Jeg klarer ikke å forestille meg hva som vil skje med sivilbefolkningen dersom det internasjonale samfunnet trekker seg ut i stor skala. Befolkningen er allerede traumatisert og sviktet av sin egen regjering. Verden må erkjenne sin rolle i den utviklingen vi nå ser, og bidra til at situasjonen ikke blir enda verre for vanlige afghanere. FN må være ryggraden for denne innsatsen, mener Kjølseth. 

Pressevakt:
Jonas E. Hollund
jonas.eide.hollund@afghanistan.no 

(+47) 926 46 685