Skip to main content

I går var Afghanistankomiteen på et viktig arrangement om Afghanistan i regi av Fredskafé i Lillestrøm. Situasjonen for kvinner i Afghanistan, samt utviklingsarbeidet som gjøres i landet av Afghanistankomiteen var sentrale temaer under arrangementet. 

Ikke fred uten håp 

Samfunnsdebattant og styremedlem i Afghanistankomiteen Nasrin Naimy var konferansier, og åpnet arrangementet slik: 

«Siden Taliban tok over makten sommeren 2021 har afghanske kvinners rettigheter og utdanningsmuligheter blitt kraftig innskrenket. I dag er det det eneste landet i verden der kvinner ikke har mulighet til å gå på ungdomsskole, videregående eller ta høyere utdanning. Det er denne mørke situasjonen vi tar med oss som bakteppe i dag. Men vi er her for å snakke om fred og håp, og dette er trossalt en fredskafe. Det er ikke mulig å snakke om fred uten å snakke om håp». 

Arrangementet åpnes av konferansier og styremedlem i Afghanistankomiteen, Nasrin Naimy.

Kvinner er håpet og kraften som holder Afghanistan sammen 

Åpningen ble etterfulgt av en sterk appell av aktivist og leder i Temagruppe for kvinnerettigheter i Amnesty Norge, Nafisa Amini. Amini delte sterke realiteter med publikum om utdanningsløpet for kvinner i Afghanistan. Hun fortalte om en 17 år gammel jente som hadde ett år igjen fra å fullføre videregående skole. Hun fortalte om 25 år gamle Nasira som hadde ett emne igjen på universitetet for å fullføre medisinstudiet. Nå sitter begge to hjemme, og er fratatt muligheten til utdanning. Slik er situasjonen for alt for mange kvinner i Afghanistan.  

 

En kvinne skal aldri erstattes av en mann

«Det er en alvorlig situasjon for kvinner, når det gjelder frykt for fremtiden, fullstendig diskriminering og isolering fra samfunnet. Dette er en del av det dominerende bildet i Afghanistan i dag.»

Generalsekretær i Afghanistankomiteen Liv Kjølseth holdt foredrag om situasjonen for kvinner i Afghanistan i dag, samt relevante prosjekter Afghanistankomiteen både leder og bistår med i landet. 

«Det er en alvorlig situasjon for kvinner, når det gjelder frykt for fremtiden, fullstendig diskriminering og isolering fra samfunnet. Dette er en del av det dominerende bildet i Afghanistan i dag,» sa hun fra talerstolen, og fortsatte:

«Men vi står sammen med det afghanske folk uavhengig av hvem som har makten i landet, og vi vil fortsette å kjempe for afghanske kvinners rettigheter. Dette er forankret i våre verdier. Verdier vi har basert vår over 40 år lange tilstedeværelse i Afghanistan på: likhet og likeverd, inkludering og mangfold, og vennskap og respekt til grunn.»

I Afghanistankomiteen er kvinnerettigheter et sentralt aspekt i alt vårt arbeid. Vi styrker kvinners roller i samfunnet ved å bygge kompetanse og autonomi, særlig gjennom utdanning, arbeid og aktiv deltagelse i samfunnet.  

Generalsekretær Liv Kjølseth snakker om Afghanistankomiteens arbeid i Afghanistan.

 

Engasjementet for Afghanistan er stort 

Det var et stort oppmøte på Lillestrøm bibliotek, med et svært engasjert publikum. Gratis afghansk mat ble servert, og relevante og likesinnede foreninger holdt stands der gode diskusjoner ble holdt. Det var særlig fint å se hengivenheten blant et mangfoldig publikum, hvorav mange ønsket å bli medlemmer i Afghanistankomiteen. Afghanistankomiteen er en medlemsbasert organisasjon, og gjennom medlemskapet får man et tettere forhold til hva som foregår og hvordan det tenkes, planlegges, jobbes og evalueres med prosjekter i Afghanistan, samt invitasjoner til medlemsmøter og andre arrangementer. Hvis du ønsker mer informasjon om medlemskap i Afghanistankomiteen kan du lese mer her.

Afghanistankomiteen arrangerer et lignende arrangement i Trondheim den 5. mars, særlig i lys av den internasjonale kvinnedagen. Da tar vi for oss situasjonen for kvinner i Afghanistan, samt veien videre. Arrangementet er gratis, og arrangeres i samarbeid med Amnesty, Litteraturhuset i Trondheim og Kvinner for Endring.

 

Ønsker du å arrangere noe sammen med Afghanistsankomiteen, eller å invitere oss til å delta på ditt arrangement?  Send oss gjerne en henvendelse