Skip to main content

Fra 21-23 april 2024 inviterer Afghanistankomiteen, CMI og Det afghanske miljøverndirektoratet (NEPA) til et tre dagers symposium om konsekvensene av klimaendringene i Afghanistan. Symposiet bringer sammen et bredt spekter av ulike aktører for kartlegge konsekvensene av klimaendringene fra et grasrotperspektiv, fremme afghansk forskning på området og bidra til kunnskapsbasert politikkutvikling for internasjonale organisasjoner og givere.  

Afghanistan ifølge FN (2022) verdens sjette mest sårbare land for klimaendringene. Samtidig er Afghanistan blant de landene som er dårligst rustet til å møte klimakrisen. De største utfordringene er knyttet til tørke, flom og jorderosjon. En omfattende levekårsundersøkelse foretatt av Afghanistankomiteen i sju afghanske provinser i november 2023 viser for eksempel at tørke har tatt over for sikkerhet som den største årsaken til inntektstap i landet. 

Symposiet går over tre dager med delvis fysiske, delvis digitale komponenter. Søndag 21.  april blir det arrangert en dialogbasert kartlegging av konsekvensene av klimaendringene fra et grasrotperspektiv, der både menn og kvinner deltar. Mandag 22. april består hovedsakelig av forskningspresentasjoner som belyser ulike sider ved klimaendringene i Afghanistan. Tirsdag 23 april vil representanter fra giverlandene få anledning til å dele sine perspektiver og reflektere rundt kunnskapen som har blitt delt.  

Klimaendringene tar ikke hensyn til regimer og landegrenser. Det rammer hardt, og det rammer kvinner og barn aller mest. Vi mener derfor at dialog er helt nødvendig og at debatten om klimaendringer i Afghanistan må løftes opp på utviklingsagendaen for å bevare globale fellesgoder samt forebygge regionale konflikter. 

Dette er bakteppet for at Afghanistankomiteen mener det er helt nødvendig at både Taliban og internasjonale aktører tar ansvar for kunnskapsbasert klimahandling, nå.   

Symposiet er rettet mot personer som arbeider med Afghanistan- eller klimaproblematikk i sitt daglige virke. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt på dag 2 og digitalt på dag 3. Kontakt tonje.viken@nacaf.org for å registrere deg og få program, praktisk informasjon og lenker.